Подільське молодіжне
культурне об’еднання

           

Укр.| Рус.|  Eng. | Зв’язки

Подольское молодежное культурное объединение "В будущее через Культуру"

 

Висловлювання про молодь:

 

Ви, мої молоді друзі,

що торкнулися до мистецтва, 

до творчості, 

вмійте користуватися цими дарами,

 як конденсацією ваших сил, 

бо звук і колір, думка і ритм -

 основи всесвіту 

і нашого існування. 

Е. І. Реріх.

 

Сторінка:

Центр культурного

розвитку молоді (ЦКРМ)

Історія створення та розвитку ЦКРМ

 Мистецький відділ

Театральна студія

Музична студія

Художня студія

На головну сторінку

Задавайте питання які вас турбують по e-mail:

molodpodil@gmail.com

Відповіді на них ми будемо друкувати у розділі: "Відповіді на питання"

 

Центр культурного розвитку молоді

 

Перспективна структура роботи ЦКРМ

Співорганізатори

Положення про центр молоді

Історія створення та розвитку ЦКРМ

 

Робота Центру культурного розвитку молоді

грунтується на концепції триєдності культури,

що існує ще з давньогрецьких часів,

але найбільш глибоко розроблена

та впроваджена в життя родиною Реріхів.

За цією концепцією лише гармонійне поєднання

науки, мистецтва та філософії

створює передумови для різностороннього

культурного розвитку людини.

Перспективна структура роботи центру:

Співорганізатори:

Подільський культурно-просвітительский центр

ім. М. К. Реріха

Управління у справах сім’ї та молоді

Хмельницької міської ради

Управління культури Хмільницької міської ради

 

Слово співорганізаторам:

 

"У сучасному суспільстві збереглося унікальне, можливо єдине середовище, в якому можуть втілюватись найпрекрасніші, найпотаємніші мрії, може відбуватись справжня самореалізація людини. Творчість без обмежень, внутрішній глибинний пошук, непохитна виважена думка поєднуються в Культурі. Культура відповідає потребам молоді, але розуміти її потрібно Без шаблонів, без Будь-яких обмежень й суспільних упереджень".

 

 

Ерметов

Ігор Олегович

Директор Центру культурного

розвитку МОЛОДІ .

Голова Подільського молодіжного

культурного об’єднання "У майбутнє

через культуру".

"У майбутній розвиток суспільства залежить від ставлення до молоді. Від того, скільки уваги старше покоління приділить молоді, і як мудро зможе наставити її величезний ентузіазм в позитивне русло, буде залежати розвиток усього людства. Саме тому в Центрі ім. М.К. Реріха головну увагу приділяють розкриттю та розвитку творчого потенціалу молоді.

Крук

Станіслав Леонідович

Президент Подільського культурно-

просвітительського Центру

ім. М.К.Реріха.

Лицар гуманної педагогіки

"Сприяння самореалізації молоді міста є однією із провідних задач нашого управління.  Кому є абсолютно природним, що ми підтримуємо ініційований активними молодими хмельничанами Центр культурного розвитку молоді. Цей Центр надає широкі можливості для творчості, як мистецької, так наукової та філософської. Наше управління і надалі буде підтримувати цю ініціативу".

КИСІЛЬ

Любов

Вікторівна

Начальник управління

у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської Ради

"Культура - це всепоглинаюче поняття, саме тому, на мою думку, забагато культури не буває. Через це наше управління усіляко підтримує діяльність Центр культурного розвитку молоді. А що особливо радує, так це те, що знаходяться молоді, ініціативні люди, які, розуміючи сутність культури, намагаються це розуміння передати іншим.

Валентин Олександрович Кулаківський

Начальник управління культури Хмельницької міської Ради

“ПОГОДЖЕНО” Президент Подільського культурно-просвітительського центру
ім. М. К. Реріха _____________________С. Л. Крук “____”__________________ 2004 р.
“ПОГОДЖЕНО” Начальник Управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської Ради
_____________________ Л. В. Кисіль “____”__________________ 2004 р.
“ПОГОДЖЕНО” Начальник Управління культури Хмельницької міської Ради
______________ В. О. Кулаківський “____”__________________ 2004 р.


                                                       ПОЛОЖЕННЯ
                            про Центр культурного розвитку молоді
                                                 міста Хмельницького
               при Подільському молодіжному культурному об’єднанні
                                        “У майбутнє через культуру”


                                                      1.Загальні положення.
1.1. Офіційна назва.
Повна назва: Центр культурного розвитку молоді міста Хмельницького (далі – Центр молоді).
Скорочена назва: ЦКРМ.
1.2. Співорганізатори Центру молоді.
Співорганізаторами Центру молоді є:
- Подільське молодіжне культурне об'єднання "У майбутнє через Культуру";
- Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К.Реріха;
- Управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської Ради;
- Управління культури Хмельницької міської Ради.
1.3. Мета, завдання та принципи роботи Центру молоді.
1.3.1. Центр молоді створено з метою всебічного культурного розвитку молодих людей відповідно до трихотономічної концепції культури, яка полягає у синтезі філософії, мистецтва та науки.
Відповідно, завданням Центру молоді є:
- розширення світогляду у всіх напрямках культури;
- формування високоетичного світосприйняття;
- розвиток творчих та інтелектуальних здібностей членів Центру молоді.
1.3.2. Діяльність Центру молоді має відповідати Статуту Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через Культуру” та не заперечувати установчим документам співорганізаторів;
- Статуту Подільського культурно-просвітительського центру ім. М.К.Реріха;
- Положенню про Управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської Ради;
- Положенню про Управління культури Хмельницької міської Ради.
1.4. Статус Центру молоді.
Центр молоді є структурним підрозділом Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через Культуру" (далі - Об'єднання) без статусу юридичної особи.
Центр молоді є неприбутковою організацією.
1.5. Місцезнаходження Центру молоді.
Центр молоді розміщується за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 13/1.


                                           2.Структура Центру молоді.
2.1. Керівництво Центру молоді.
Керівництво Центру молоді складається з Директора Центру молоді, Керівників студій та відділів.
2.2. Директор Центру молоді.
Директор Центру молоді призначається рішенням Ради Об'єднання строком на один рік з правом переобрання.
2.3. Керівники студій та відділів.
Керівники студій призначаються Головою Об'єднання за поданням Директора Центру.
2.4. Підрозділи Центру молоді.
Центр молоді складається з відділів, студій та інших структурних одиниць. Створення та ліквідація підрозділів Центру молоді знаходиться в компетенції Ради Об'єднання за поданням Директора Центру молоді.
Центр молоді містить чотири відділи:
1) мистецький;
2) науковий;
3) філософський;
4) спільної культурно-освітньої програми.
Мистецький відділ складається з:
- Театральної студії;
- Художньої студії;
- Музичної студії;
- Літературної студії.
Науковий відділ складається з:
- Секції точних наук;
- Секції гуманітарних наук;
- Секції біологічних наук;
- Секції міждисциплінарних наук;
- Центру інформації (бібліотека).
Філософський відділ складається з:
- Секції історії філософії та релігії.
Робота відділу спільної культурно-освітньої програми полягає у розробці та проведенні кожним відділом та студією семінарів з власного напрямку культури для відділів та студій Центру молоді, а також для громадськості, навчальних закладів та ін.
2.5. При Центрі молоді діє Рада сприяння.


                                           3. Членство у Центрі молоді.
3.1. Членами Центру молоді можуть бути фізичні особи, віком від 14 до 35 років. Інші
особи приймаються в члени Центру молоді за розпорядженням Директора Центру молоді.
3.2. Права та обов'язки членів Центру молоді.
Члени Центру молоді мають право:
- брати участь в роботі студій, членами якої вони є;
- отримувати інформацію про діяльність Центру молоді від Директора Центру молоді.
Члени Центру молоді зобов'язані:
- відвідувати заняття студій та відділів, членами яких вони є;
- приймати участь у інших формах роботи Центру молоді.

                                          4. Форми роботи Центру молоді.

4.1. Напрямки роботи Центру молоді.
Робота Центру здійснюється у двох основних напрямках: внутрішньому та зовнішньому.
4.1.1. Внутрішня робота Центру молоді складається:
a. Безпосередня робота студій та відділів;
b. Спільна культурно-освітня програма;
Безпосередня робота студій та відділів поділяється на два рівня:
- Початковий рівень, який передбачає заняття у студіях осіб без спеціальної підготовки;
- Спеціалізований рівень, який передбачає заняття у студіях осіб з певним рівнем підготовки.
Спільна культурно-освітня програма полягає у розробці та проведенні кожним відділом та студією семінарів з власного напрямку культури для інших студій та відділів.
4.1.2. Зовнішня робота Центру молоді складається:
а. Проведення культурно-освітньої програми для громадськості, навчальних закладів та ін.
b. Проведення для громадськості культурних заходів, що підсумовують роботу студій та відділів (конференції, семінари, виставки, концерти, театральні вистави та ін.).
4.2. Послідовність роботи студій та відділів.
Робота студій та відділів здійснюється у наступній послідовності:
1) початковий рівень;
2) спеціалізований рівень.
Тривалість початкового та спеціалізованого рівня занять в кожній студії та відділі
визначає Директор Центру молоді за поданням Керівника студії або відділу.
4.3. По проходженню початкового та спеціалізованого рівня у тій чи іншій студії або відділі, а також за умови проходження спільної культурно-освітньої програми члени Центру молоді отримують Сертифікат Центру молоді про проходження курсу різнобічного культурного розвитку на базі тої чи іншої студії або відділу, який завіряє успішне завершення навчання.
 

                                     5. Майнова основа діяльності Центру молоді.
5.1. Центр молоді є неприбутковою організацією.
5.2.Джерелами фінансування Центру молоді можуть бути:
- благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
Кошти Центру молоді використовуються виключно для реалізації його діяльності.
5.3. Майно Центру молоді складає:
- майно, передане Центру молоді Засновниками;
- майно, набуте за час функціонування Центру молоді;
- майно, передане у користування або у власність Центру молоді іншими особами.

                                                 6. Порядок ліквідації Центру молоді.
6.1. Центр молоді ліквідується за рішенням Ради Об'єднання.

                                                                                     Голова Подільського молодіжного
                                                                                     культурного об’єднання
                                                                                     “У майбутнє через Культуру”  І. О. Ерметов.

На початок сторінки

 

На початок | Зв’язки

Copyright © Подільске молодіжне культурне об’еднання "У майбутнє через культуру"